Beter omgaan met pijn in je leven? Volg een act cursus

act cursus

Wanneer we stellen dat pijn – in zowel fysiek als mentaal opzicht – voor alle mensen een onderdeel van het leven is, dan zal waarschijnlijk niemand deze stelling ontkrachten. Echter lopen veel mensen bewust of onbewust weg van deze pijn, in die zin dat pijnlijke of alleszins nare herinneringen worden genegeerd of ‘weggestopt’. Dit kan weliswaar begrijpelijk gedrag zijn, maar het grote nadeel hiervan is dat wanneer je plotseling weer met een dergelijke herinnering of situatie wordt geconfronteerd, dat dit je dan onredelijk hard kan raken. Je pijnen een plekje geven en psychologisch sterker worden is dan ook zeer belangrijk. Bij een act cursus leer je dit allemaal. Act staat hierbij voor Acceptance & Commitment Therapy, een naam die eigenlijk maar weinig verdere uitleg behoeft.

Hoofddoel: psychologische flexibiliteit bereiken

Zoals we hierboven al hebben laten doorschemeren is een van de hoofddoelen van het volgen van een act cursus het bereiken van psychologische flexibiliteit. Dit houdt in dat je aan het einde van de cursus als het goed is flexibel bent bij je omgang met lastige situaties die mogelijk pijnlijke herinneringen oproepen. Deze flexibiliteit leidt er vervolgens toe dat je betere keuzes kunt maken, keuzes die volgens jou ook echt betekenisvol zijn. Al bij al wordt de kwaliteit van je leven hierdoor verbeterd. 

act cursus

Voor deze mensen is een act cursus in het bijzonder nuttig

Inmiddels heb je vast al wel door dat een act cursus voor iedereen nuttig kan zijn, zeker voor mensen die moeite hebben met de omgang van pijnlijke situaties. Los hiervan zijn deze opleidingen natuurlijk ook zeer geschikt voor gedragstherapeuten en psychologen. Voor hen kan deze invalshoek een extra verrijking betekenen van de eerder door hen opgedane kennis.