Herstel van een abnormaal hartritme middel ablatie

ablatie

Wanneer er sprake is van een abnormaal hartritme kan ablatie de oplossing voor u zijn. Een abnormaal hartritme is vaak het gevolg van beschadigingen of blokkades aan en in het geleidingssysteem van het hart. Dit geleidingsysteem heeft als functie het op normale manier laten kloppen van het hart. Op het moment dat hier beschadigingen aan optreden, zal dat ritme verstoord worden. Mogelijk klopt het hart veel sneller dan gebruikelijk is, of wordt het hartritme juist sterk vertraagd als gevolg van de beschadiging aan het geleidingssysteem. Door afwijkingen in het hartritme aan te pakken wordt voorkomen dat het bloed niet op correcte snelheid door het lichaam wordt gepompt.  

ablatie

Werkwijze bij ablatie van het hart 

Bij ablatie worden cellen die verkeerde prikkels veroorzaken en dus mogelijk beschadigd zijn uit het lichaam gebrand. Het toepassen van ablatie bij hartritmestoornissen is de afgelopen jaren steeds gebruikelijk geworden en heeft een hoge slagingskans. Het kan voorkomen dat een enkele behandeling middels ablatie niet voldoende is. In dat geval wordt de behandeling op een later moment nog eens herhaald. Voordat de ablatie wordt uitgevoerd dat er middels katheters gezocht worden naar de plek waar het probleem zich exact bevindt. Zo worden er niet onnodig veel cellen weggebrand.  

ablatie

Verschillende soorten hartritmestoornissen 

Hartritmestoornissen komen in verschillende vormen voor. Een huisarts of medisch specialist kan je hier meer over vertellen bij het stellen van een diagnose. Voorbeelden van hartritmestoornissen zijn ventrikeltachycardie, boezemfibrilleren en boezemflutter. Met name bij boezemfibrilleren is de kans op onder meer hartfalen aanwezig. Reden genoeg om tijdig voor een behandeling te zorgen.