Hoe beschermt een spiraal plaatsen tegen zwangerschap?

Een spiraal plaatsen zorgt er voor dat u tussen de vijf en tien jaar bent beschermd tegen een zwangerschap. Hoelang u precies bent beschermd is afhankelijk van het soort spiraaltje waar gebruik van wordt gemaakt. Veel vrouwen geven er de voorkeur aan om een spiraal te laten plaatsen omdat ze op deze manier niet langer elke dag aan hun anticonceptie hoeven te denken. In medische termen wordt er vaak naar een spiraal verwezen als zijnde een ‘intra-uterine-device’. Dit betekent eigenlijk zoveel als ‘een voorwerp dat zich in de baarmoeder bevindt’. Zowel een spiraal plaatsen als deze op een bepaald ogenblik laten verwijderen gebeurt uiteraard door een getrainde arts. Het kan hierbij gewoon gaan om de huisarts, maar ook om een verloskundige of om een gynaecoloog.

Hoe werkt een spiraal precies? 

Bij een spiraal plaatsen wordt duidelijk dat het hierbij eigenlijk gewoon gaat om een soort van plastic ankertje. Dit ankertje beschikt over een lengte variërend van 24 tot 36 mm. Veel mensen stellen zich de vraag hoe dit kleine dingetje nu precies een zwangerschap kan voorkomen. Wel, dat is zeer eenvoudig. De spiraal zorgt er namelijk voor dat de bevruchte eicel zich niet langer kan nestelen in het baarmoederslijmvlies. Een eveneens niet onbelangrijk voordeel dat is verbonden aan een spiraaltje plaatsen heeft betrekking tot het feit dat deze na de plaatsing meteen werkt. Dat geldt lang niet voor alle vormen van anticonceptie. Het is dan ook niet zelden zo dat er een soort van veiligheidsperiode moet worden ingelast vooraleer er zorgeloos zonder condoom kan worden gevreeën. 

Twee verschillende soorten spiraaltjes 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het niet zo dat er slechts één type spiraal bestaat, in tegendeel. We maken dan ook een onderscheid tussen twee verschillende vormen. Het gaat hierbij om de volgende opties: 

  1. Een koperspiraal; 
  2. Een hormoonspiraal; 

Het koperspiraal is een spiraal welke zoals de naam reeds laat vermoeden geen hormonen bevat. Dit zorgt er voor dat ze erg geschikt is voor dames die geen hormonen willen of mogen krijgen. Door gebruik te maken van een koperspiraal kunt u rekenen op een bescherming tegen een zwangerschap variërend van vijf tot tien jaar. Er kan ook voor worden gekozen om gebruik te maken van een hormoonspiraal. Het gaat hierbij dan om met name ‘Mirena’ of ‘Kyleena’. Deze hormoonspiralen bevatten progestageen. 

Nadat het spiraal plaatsen is gebeurd zal het hormoon geleidelijk aan worden afgegeven aan de baarmoederwand. In tegenstelling tot wat veel vrouwen vermoeden is de hoeveelheid aan hormonen aanzienlijk minder in vergelijking met andere hormonale anticonceptiemethodes. In de praktijk kan de hoeveelheid tot wel 30 keer minder bedragen. Let wel, een hormoonspiraal biedt slechts vijf jaar bescherming tegen een zwangerschap. Na deze periode moet ze dus altijd worden vervangen. Dit is wel iets om rekening mee te houden.

Hoe verloopt een spiraal plaatsen?

Een spiraal plaatsen gebeurt via de vagina in de baarmoeder. Vooraleer het plaatsen gebeurt wordt eerst de grootte evenals de ligging van de baarmoeder bepaald. Dit gebeurt door middel van een gynaecologisch onderzoek. Bovendien wordt er voorafgaand aan de plaatsing altijd gecontroleerd of er mogelijks geen sprake is van een reeds bestaande zwangerschap. 

Een spiraal plaatsen op zich neemt slechts enkele minuten tijd in beslag. Het is in samenspraak met de arts altijd mogelijk om plaatselijke verdoving te vragen. Eventueel kan er uiteraard ook gewoon een pijnstiller worden genomen voorafgaand aan het inbrengen van de spiraal. Zowel de baarmoeder als de vagina worden gedesinfecteerd. Met behulp van een aanhaaktang wordt er voor gekozen om de baarmoeder zoveel als mogelijk is te strekken. Vervolgens kan het spiraaltje door de bevoegde arts worden ingebracht en bent u beschermd tegen zwangerschap. Voor gynaecologie of het plaatsen van een spiraal in de omgeving van Amsterdam kunt u terecht bij Medisch Centrum Wetering.