Wat te doen bij een medische misser?

medische misser

Zo nu en dan verschijnen dit soort schrijnende berichten in het nieuws: medische missers. Een gezond rechterbeen dat is afgezet in plaats van het zieke linker, een dossier dat verwisseld is met dat van een andere patiënt, met alle gevolgen van dien. Wanneer uzelf of een naaste iets dergelijks zou overkomen, zou u natuurlijk meteen een letselschadeadvocaat inschakelen (bijvoorbeeld van BvdV) en proberen de geleden schade op de betreffende arts te verhalen. Maar wanneer spreken we nu van een medische misser en wanneer is iets een onvermijdelijke complicatie? We gaan er in dit artikel dieper op in.

De definitie van een medische fout

Wanneer een operatie of ingreep niet het vooraf beoogde effect blijkt te hebben of er tijdens de ingreep dingen misgaan met verstrekkende gevolgen, wordt al gauw gesproken van een medische fout. Kijken we puur naar de juridische definitie, dan mag pas van een medische fout worden gesproken wanneer deze daadwerkelijk verwijtbaar is. Met andere woorden: is er iets fout gegaan of is er iets fout gedaan?

Om dit te bepalen wordt meestal de vergelijking gemaakt met het handelen van een andere, “redelijk bekwame en redelijk handelende arts”. Zou deze de ingreep normaliter beter hebben uitgevoerd? Dan kan gesproken worden van een medische fout.

Hoe te handelen bij een medische fout?

Wanneer je vermoedt dat er een fout is gemaakt tijdens een operatie die voorkomen had kunnen worden, is het allereerst van belang om het medisch dossier op te vragen. Mogelijk staat hier iets in vermeld over mogelijke complicaties tijdens de behandeling. De dienstdoend arts is verplicht om fouten en complicaties vast te leggen in het dossier. Dit dient dus als bewijs.

Vervolgens is het aan te raden om een letselschadeadvocaat in de arm te nemen, om de haalbaarheid van een aanklacht te onderzoeken. Afhankelijk van de ernst van de veronderstelde fout wordt vervolgens het medisch tuchtcollege of de rechter ingeschakeld. Wanneer uw advocaat een schadevergoeding van minder dan 25.000 euro op zijn plaats acht, stapt u naar de kantonrechter. Bij een schadebedrag dat hoger ligt dan 25.000 euro spant u een zaak aan bij de civiele rechtbank.

De uiteindelijke hoogte van het smartengeld bepaalt uiteindelijk de rechter, áls deze al vonnist dat van een medische fout sprake is. Bij het vaststellen van dit bedrag wordt onder meer gekeken naar de gevolgen van de fout, uw leeftijd en (daarmee) de ernst van de misser.